Forhør nærmere om hvad vi kan tilbyde til Deres transportopgave.​

​Flytninger til og fra Grønland.

​Vi samarbejder med Royal Arctic Line A/S omkring skibsfragt mellem Grønland og Danmark.

 

Vor mangeårige samarbejdspartner på flyttegods er Blue Water flytteservice Grønland. 

Ring til vort kontor på 98 15 19 22 hvor Susanne Høgh sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

Flytning til Grønland​

Øbro Flytteforretning A/S sørger for afhentning af indbo, indpakning af indbo, booking på skib, udarbejdelse af forsendelses- og udførselspapirer vedrørende flyttegodset og advisering af vor flyttepartner Blue Water som forestår levering til den ny bolig.

​Vi er også behjælpelig med oplysninger om importbestemmelser og momsrefusion samt andre ting. 

Flytning fra Grønland

Kontakt os gerne i god tid inden skibsankomst til Aalborg og oplys Deres nye adresse samt et telefonnummer hvor De kan træffes, så vi hurtigt kan få kontakt til Dem.

Efter frigivelse fra Royal Arctic Line A/S og SKAT kontakter vi Dem for at aftale et leveringstidspunkt af Deres indbo.

Opmagasinering

I forbindelse med en flytning til eller fra Grønland, kan det være nødvendigt at opmagasinere dele af Deres indbo i kortere eller længere tid. Vi kan tilbyde indendørs opmagasinering i alarmovervågede og opvarmede lokaler.

Forsikring

Der gælder særlige forsikringsforhold ved forsendelser til og fra Grønland. Har De tegnet forsikring hos os er det som udgangspunkt en godsforsikring tegnet gennem Royal Arctic Line A/S. De kan læse mere om forsikringen her:

http://www.royalarcticline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=122

Skadesrapport kan downloades her:

http://www.royalarcticline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=118

​Firma & CVR

​Øbro Flytteforretning A⁄S

CVR: 12557434

Adresse

Svendborgvej 25
9220 Aalborg Øst

Links

Kontakt os